Cine vrea sa distruga US

La Congresul scriitorilor din Moldova au participat liderii partidelor democratice, lucru, care nu a placut la toti. Or, indata cum Mihai Ghimpu, Vlad Filat, Serafim Urecheanu, ministrul culturii au plecat – unii scriitori au prefacut congresul in haos.
Dar timpul le va pune pe toate la loc. Iata ce scrie moldpress:

Prim-ministrul Vlad Filat a participat astăzi la deschiderea Adunării Generale a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a relatat pentru MOLDPRES Direcţia comunicare şi relaţii cu presa de la Guvern.

Adunarea a fost prezidată de Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor.

În luarea sa de cuvînt, Prim-ministrul a adus mulţumiri tuturor scriitorilor pentru întreaga trudă depusă pînă în prezent întru binele societăţii.
„Dumneavoastră sînteţi vîrful de lance al intelectualităţii şi cu certitudine această situaţie trebuie să se păstreze şi în viitor. Doresc mult succes în desfăşurarea Adunării Generale a Uniunii Scriitorilor şi îmi exprim speranţa că pe viitor vom lansa şi realiza proiecte comune ce ţin de viaţa spirituală a societăţii noastre”, a spus Premierul.

Vlad Filat a menţionat că destinul scriitorilor noştri este unul cu adevărat dramatic, ei înfruntînd politici de deznaţionalizare, deportări, foamete, condamnări fără temei.

Prim-ministrul a dat o înaltă apreciere contribuţiei scriitorilor, a intelectualităţii de creaţie la procesul de renaştere naţională de la sfîrşitul anilor 80 ai secolului trecut.

„Dumneavoastră, împreună cu alţi intelectuali, aţi fost primii care aţi pledat pentru revenirea scrisului nostru în albia sa firească, la grafia latină, pentru decretarea limbii române drept limbă oficială a statului, restabilirea adevărului ştiinţific privind istoria noastră”, a menţionat Premierul.

Vlad Filat a accentuat faptul că Guvernul se străduieşte să fie alături de intelectuali, acordă sprijin Uniunii Scriitorilor şi altor uniuni de creaţie, contribuie la editarea unor lucrări importante ale scriitorilor noştri.

Chiar în şedinţa de ieri a Guvernului, au fost alocate mijloace financiare pentru editarea volumului bilingv moldo-german de versuri ale regretatului poet Grigore Vieru. În aceeaşi şedinţă, au fost aprobate hotărîrile privind instalarea plăcii comemorative a scriitorului Gheorghe Vodă şi a monumentului poetului Grigore Vieru în oraşul Ungheni.

Pentru stimularea rezultatelor muncii de creaţie, a fost examinat un proiect de hotărîre privind instituirea Premiilor Guvernului în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, aflat la etapa de definitivare.
http://www.moldpres.md