Festivalul Internațional ”Lucian Blaga” și promotorii operei sale

Mihai Cimpoi, Dan Verehanu, Festival Lucian Blaga

Cimpoi, Vișan, Verejanu

Festivalul Lucian Blaga, Dan Verejanu

Cimpoi, Vasila Bahnaru, Dan Verejanu
 

Ionel Valentin Vlad, președintele  Academiei Române,

 Alexandru Surdu, vice președintele Academiei Române,

academicianul Mihai Cimpoi,

ambasadorii și scriitorii

Ion Brad, Nicolae Mareș, Gheorghe Potra,

scriitorul Vasile Bahnaru (directorul Institutului de Filologie al AȘM),

Victor Crăciun și  Ion Mărgineanu,

alți mari poeți și prozatori, 

actori, bibliotecari, profesori,

doctoranzi, elevi etc.etc.etc.

Festivalul Internațional ”Lucian Blaga”

Mihai Cimpoi

Ion Brag, Mihai Cimpoi, Dan Verejanu

Dan Verejanu, AȘM

Dan Verejanu

 

 

Secvențe de la lucrările   

Festivalului Internațional

”Lucian Blaga”.

Academicianul

Mihai Cimpoi,

ambasdorul Ion Brad

și doctorandul

Dan Verejanu

prezentându-și

comunicările

la Festivalul

Internațional

”Lucian Blaga”,

  Lancrâm, jud.Alba Iulia,

România, 9 mai 2014.