Mihai Cimpoi – lansare de carte

Mihai Cimpoi, Eugen SimionMihai CimpoiMihai Cimpoi, Eugen SimionMihai Cimpoi, Eugen Simion, Vasile Tărâţeanu

 

 

 

 

 

 

 

După lansarea de carte în Sala de Conferințe
a Bibliotecii Naționale din Moldova,
în cadrul Salonului Internațional de Carte,
a membrilor Juriului Internațional la Festivalul Internațional de Poezie
2.09.2014, ora 13.00-14.00,
poeții Vasile Tărâțeanu și Renata Verejanu
au oferit cuvântul și unor tineri scriitori,
învingători la Festival,
până a sosit academicianul Mihai Cimpoi… și academicianul Eugen Simion.

Martor ocular

Imagine

La Mulţi Ani, domnule academician

diploma festival poezie - Copie

Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu apreciază dârzenia și curajul Dumneavoastră cu care stați în calea tuturor vânturilor care încearcă să măture Adevărul din Istorie.

Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a II-a

Congresul Mondial al EminescologilorCongresul Mondial al Eminescologilor, proiectul academicianului Mihai Cimpoi, devine o tradiție.

Congresul și-a deschis oficial lucrările la Academia de Științe din Moldova.

Ediția a II a reunit la Chișinău personalități din zece țări (Chili, Italia, Turcia, Albania, Federația Rusă, Ucraina, România…) –  savanți, cercetători, traducători, critici literari…

Salonul Internațional de Carte, BNRM, 2013

Limba Noastră Română

Mihai Cimpoi, Eugen Simion

Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi

Mihai Cimpoi

Mihai Cimpoi

Una dintre cele mai frumoase (dacă nu: cea mai frumoasă) lansare
la Salonul Internațional de Carte
a produso Academia Europeană a Societății Civile,
condusă de poeta Renata Verejanu,
la 1 septembrie 2013, duminică, ora 14.00
în Sala de Conferințe a BNRM.
Academia a lansat câteva cărți alcătuite de Daniel Verejanu,
doctorand la Institutul de Filologie a AȘM,
evidențiindu-se volumul Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi,
Limba Noastră Română
și câteva cărți de poeme ale Renatei Verejanu.
La lansare au participat academicienii
Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Vasile Tărățeanu, Eugen Doga, Valeriu Matei, Ion Dediu, Vasile Bahnaru, directorul Institutului de Filologie al AȘM,
scriitorii Renata Verejanu, Tudor Palladi, Otilia Dediu, Ion Cuzuioc, Tudor Zanet,
Arcadie Suceveanu, Victor Prohin, Nina Slutu-Suruceanu, Claudia Partoli,
Efim Tarlapan, Zinaida Cenușă, Andrei Strâmbeanu, Vitalie Răileanu, Elena Tămâzlâcaru,
Lidia Grosu, Victor Ladaniuc, Vasile Căpățână, Victor Rusu, Vasile Ciubuc,
artistul plastic Ion Chitoroagă, mass media, profesori universitari, studenți,
îndrăgostiți de limba română…