Acad. Mihai Cimpoi în apărarea valorilor naționale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acad. Mihai Cimpoi iarăși e pe linia întâi întru apărarea valorilor naționale…

Acad. Mihai Cimpoi la o vârstă onorabilă…

Acad. Mihai Cimpoi în vâltoarea evenimentelor științifice, culturale, editoriale…

Acad. Mihai Cimpoi președinte și membru al USM

Acad. Mihai Cimpoi membru de onoare al Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație

Acad. Mihai Cimpoi despre scriitorii de la Chișinău

Admiratorii despre academicianul Mihai Cimpoi

Omul Cetății

Simpozion: Grigore Vieru

Mihai Cimpoi

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Verejanu, AŞMDaniel Verejanu, AŞM

 

 

 

Institutul de Filologie al AŞM a desfăşurat
Simpozionul Grigore Vieru, în cadrul
Festivalului Internaţional Grigore Vieru.

Moderator: Vasile Bahnaru, directorul IF AŞM,

Mesaj de salut
Aurelia HANGANU, dr. hab., secretar ştiinţific general al AŞM
Comunicări:

Personalitatea artistică a lui Grigore Vieru în postumitate
Acad. Mihai CIMPOI

Poetica lui Grigore Vieru
Dr. hab. Alexandru BURLACU

Grigore Vieru şi Lucian Blaga
Drd. Dan VEREJANU

20 mai 2015, AŞM

Salonul Internațional de Carte

Salon de Carte Alba Iulia

Salon de Carte Alba Iulia

Mihai Cimpoi, Ion Brad

Salon de Carte Alba Iulia, Mihai Cimpoi

În ziua de 10 mai 2014
la Salonul Internațional

de Carte de la Alba Iulia
a fost lansată lucrarea
acad.Mihai Cimpoi

Mihai Eminescu.
Dicționar Enciclopedic eveniment important la salon.
A urmat lansarea
biobibliografiei lui Ion Mărgineanu,
realizată de Biblioteca Alba Iulia,
de la Chișinău, și a biobibliografiei  ”Poetul cu metafora în flăcări – Renata Verejanu”,
realizată de Biblioteca ”Transilvania” de la Chișinău.

AȘM, Întâlniri, reuniuni…

Mihai Cimpoi, Beșleagă

 
Renata Verejanu, 2013

 
Valeriu Matei

 

 

 

 
AȘM, CimpoiAȘM

 

 

 
Andrei Marga

Academicianul Mihai Cimpoi împreună cu alte personalități la reuniunea de la AȘM, unde a fost prezentată noua conducere a ICR,Eminescu. Ministru Andrei Marga l-a prezentat pe poetul Valeriu Matei, directorul ICR de la Chișinău.

Reporter ML