Festivalul „Grigore Vieru”

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE POEZIE
„GRIGORE VIERU”
Chisinau,
7 Octombrie 2009
În perioada 9 – 12 octombrie 2009, se va desfăşura Ediţia I-a, a Festivalului Internaţional de Poezie Grigore Vieru. Manifestarea este organizată de Editura „Princeps Edit” din Iaşi şi Uniunea Scriitorilor din Moldova, sub egida primăriilor din Chişinău şi Iaşi, a Muzeului Literaturii Române din Iaşi, Asociaţia Culturală „Feed Back”, Iaşi, fiind conceput ca un duplex la începutul sărbătorilor celor două oraşe.

În perioada 9 – 10 octombrie 2009, această manifestare se va desfăşura la Chişinău, iar la 11 şi 12 octombrie 2009 la Iaşi şi va reuni peste 60 de participanţi (invitaţi de onoare, prieteni şi iubitori ai poeziei lui Grigore Vieru) din mai multe ţări. Festivalul va cuprinde spectacole de poezie, muzică, lansări de cărţi, expoziţii documentare, colocvii privind viaţa şi opera poetului Grigore Vieru.

Organizatorii festivalului au hotărât constituirea unei gale de decernare

a premiilor „Grigore Vieru”, pentru următoarele categorii de creaţie:

    Debut în poezie
    Poet consacrat
    Exeget al operei lui Grigore Vieru
    Traducător al operei lui Grigore Vieru într-o limbă de mare circulaţie
    Interpret artistic al poeziei Grigore Vieru
    Un premiu special pentru Mecenat în cultura română

 
Programul manifestării

Chişinău:

Vineri, 9 octombrie 2009

Ora 9.30    Te Deum   
 Biserica „Sf. Teodora de la Sihla”
 
Ora 10.30  Depunere de coroane la mormântul poetului.   
  Cimitirul Central din Chişinău
       
Ora 11.30  Alocuţiuni ale primarilor Gheorghe Nichita (Iaşi) şi primarului Dorin Chirtoacă (Chişinău)
                   Recital de poezie „Un verde ne vede”. Participă poeţi şi traducători invitaţi la Festival.
Aleea Clasicilor, Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”

Ora 16.00  Expoziţia de carte, grafică, afişe, fotografii „Grigore Vieru”.
                        Lansări de carte:
–    „Taina care mă apără” de Grigore Vieru, ediţie critică, Editura „Princeps Edit” – Iaşi;
–    „Grigore Vieru în amintirile contemporanilor”, Editura „Princeps Edit” – Iaşi;
–    „Grigore Vieru, poetul arhetipurilor”, monografie de Academicianul Mihai Cimpoi, Editura „Princeps Edit” – Iaşi;
–    „Grigore Vieru, pontiful limbii române”, de Mihai Sultana Vicol, Editura „Princeps Edit” – Iaşi;
–    „Pâine cu rouă”, povestiri pentru copii de Grigore Vieru, Editura „Agora”.

Moderatori: Daniel Corbu şi Valeriu Matei.
–Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (Holul Cultural)

Ora 17.30     Spectacol muzical pe versuri de Grigore Vieru. Grupul etno-folcloric „Moştenitorii”. Dirijor: Valeriu Chiper. Corala „Vocile primăverii”. Dirijor: Ştefan Andronic.
  Sala Mare şi Terasa Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova

Sâmbătă, 10 octombrie 2009

Ora 10.00    Simpozion: „Grigore Vieru, poet al spaţiului românesc”. Participă cu conferinţe şi alocuţiuni poeţi, traducători invitaţi.
                              Recital muzical susţinut de Ion Chiriac şi Alexandru Ocu.
    Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova – Sala cu cămin
Iaşi:

Duminică, 11 octombrie 2009

Ora 10.00        Deschiderea oficială.
                         Alocuţiuni ale primarilor Gheorghe Nichita (Iaşi) şi primarului Dorin Chirtoacă (Chişinău)
                         Colocviu: „Grigore Vieru, poet al spaţiului românesc”. Participă scriitorii invitaţi.
                         Lansări de cărţi. Moderatori: Mihai Cimpoi şi Daniel Corbu.
                         Inaugurarea străzii cu numele poetului Grigore Vieru (strada Sulfinei).
Sala de Consiliu a Primăriei Iaşi

Ora 17.00    Spectacolul de teatru poetic „Strigat-am către tine”. Prezintă Teatrul de Poezie „Alexe Mateevici” – Chişinău. Regizor: Anatol Codru.
                          Alocuţiunea poetului Adrian Păunescu.
                        Spectacol extraordinar susţinut de Tudor Gheorghe pe versuri de Grigore Vieru.
   Casa Studenţilor Iaşi

Luni, 12 octombrie 2009

     Ora 10.00    –  Muzeul Literaturii Române Iaşi – Muzeul „Mihai Eminescu”, Parcul de cultură Copou
                      Vernisajul expoziţiei de carte, grafică, fotografii „Grigore Vieru, contemporanul nostru”. Prezintă: Daniel Corbu, Valeriu Matei şi Mihai Cimpoi.
                      „Grigore Vieru în dialog liric european”. Colocviul traducătorilor din opera poetică a lui Grigore Vieru. Moderatori: Leons Briedis (Riga, Letonia).

  Ora 17.00     Recital de poezie susţinut de Emil Coşeru, actor la Teatrul Naţional din Iaşi
                       Spectacolul „Taina care mă apără” pe versurile lui Grigore Vieru susţinut de Fuego, Mihai Munteanu (tenor, Opera Naţională, Chişinău), Maria Mocanu (Chişinău), Cristian Aldea Teodorovici (Chişinău).
                       Decernarea premiilor Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia I-a, Chişinău – Iaşi, 2009.
                        Cocktail.
Ateneul Tătăraşi

Apelul Uniunilor de creaţie către guvernarea liberal-democrată

„Nutrim speranţe pentru renaşterea culturii naţionale”

Într-un Apel, adresat recent preşedintelui interimar al R. Moldova, preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu şi prim-ministrului Vlad Filat, mai multe uniuni de creaţie au salutat constituirea coaliţiei de guvernare liberal-democrate şi şi-au exprimat convingerea că astfel ni se oferă o şansă de a depăşi criza politică, economică, socială şi spirituală, care pune în pericol existenţa R. Moldova ca stat şi ameninţă temeliile morale ale societăţii.

Totodată, în Apel, uniunile de creaţie se referă la cauzele care au condus la situaţia deplorabilă din domeniu, precum şi la modalităţile prin care situaţia poate fi ameliorată.Prin constituirea Alianţei pentru integrare Europeană a fost reanimată speranţa concetăţenilor noştri că R. Moldova va reveni pe făgaşul modernizării şi prosperităţii.

Suntem pe deplin conştienţi că moştenirea lăsată de fosta guvernare este dezastruoasă, iar asumarea guvernării, în condiţiile actuale, cere de la Alianţă responsabilitate, curaj, principialitate şi competenţă profesională deosebită.Sunt multe de făcut şi în domeniul culturii. Prin politica jdanovistă, promovată în aceşti opt ani, comuniştii au suprimat dreptul constituţional la liberă exprimare, au exclus uniunile de creaţie din procesul cultural, au introdus cenzura şi au supus controlului ideologic „comanda de stat”, transformând-o în comandă de partid, au întocmit „liste negre” cu oamenii de cultură incomozi pentru a le îngrădi accesul la televiziunea publică, iar distincţiile şi titlurile onorifice au fost acordate drept răsplată pentru servilism politic, stimulându-se mediocritatea, pseudovaloarea şi incompetenţa profesională.

Organele de stat, abilitate cu gestionarea culturii au fost transformate în secţii de propagandă ale PCRM, iar reformele din Ministerul Culturii şi Turismului au avut doar scopul de a distruge ultimele redute ale competenţei şi responsabilităţii pentru păstrarea patrimoniului naţional şi stimularea procesului cultural. Selectarea funcţionarilor publici în domeniul culturii s-a făcut în bază de cumătrism şi devotament personal faţă de „binefăcătorii” care i-au promovat la posturile respective.

Tendinţele făţişe de monopolizare a culturii şi-au găsit expresie şi în actele legislative (Legea Culturii, Legea Cinematografiei), care nu funcţionează, s-a exclus societatea civilă şi uniunile de creaţie din procesul decizional şi au făcut imposibil accesul studiourilor şi editurilor independente la sursele destinate comenzii de stat. Ani la rând este torpilată adoptarea Legii despre uniunile de creaţie, a fost blocată activitatea Registrului de stat al filmelor.

După tentativa nereuşită de a scinda intelectualitatea prin organizarea uniunilor de creaţie „alternative”, guvernarea comunistă a pornit un război deschis împotriva oamenilor de artă, care nu se lasă convertiţi, antrenează pe larg resursele administrative pentru a duce la faliment uniunile de creaţie prin taxe nejustificate pentru arenda spaţiilor deţinute.

Împărtăşind îngrijorarea faţă de consecinţele guvernării anterioare şi de responsabilitatea pentru dinamizarea procesului de renaştere naţională şi spirituală a ţării, uniunile de creaţie propun Alianţei pentru Iintegrare Europeană următoarele sugestii pentru programul de guvernare:

1. Elaborarea unui program naţional de priorităţi în domeniul culturii care să reflecte tendinţele la nivel naţional şi european. Eliminarea protecţionismului şi preferinţelor voluntariste în finanţarea programelor cultural-artistice, renunţarea la utilizarea culturii ca instrument de propagandă a partidelor politice, indiferent de orientarea lor.

2. Depolitizarea Ministerului Culturii, promovarea la funcţiile de conducere în domeniul culturii a profesioniştilor, care vor fi în stare să promoveze reformele, să realizeze un management eficient în ramură. Politica de selectare şi promovare a cadrelor să fie coordonată cu uniunile de creaţie şi să fie realizată pe principiile competenţei profesionale şi a spiritului reformator.

3. Implementarea unor ample acţiuni eficiente care să asigure accelerarea reformelor în teatru, cinematografie şi politica editorială, reexaminarea Regulamentului comenzii de Stat.

4. Modificarea Legii Culturii, Legii Cinematografiei, Legii sponsorizării conform standardelor europene, adoptarea Legii „Despre Uniunile de creaţie în domeniul literaturii şi artei”, implementarea Legii cu privire la teatre şi organizaţii concertistice.

5. Transparenţă în procesul de gestionare a mijloacelor financiare destinate comenzii de stat, stimularea concurenţei între sectorul de stat şi cel privat în cinematografie, politica editorială, promovarea reformelor la studioul „Moldova-film” în concordanţă cu priorităţile naţionale în acest domeniu. .

6. Organizarea în cadrul Preşedinţiei a unui Consiliu Coordonator în domeniul culturii, deschiderea Casei uniunilor de creaţie în imobilul de pe strada Puşkin 24 a Ministerului Culturii.

Tezele expuse vor sta la baza agendei viitorului Congres al oamenilor de creaţie, care va lua în dezbatere parteneriatul dintre uniunile de creaţie şi organizaţiile de stat, şi perspectivele politicii culturale în contextul integrării europene a Republicii Moldova.

Nutrim speranţa că propunerile noastre vor fi analizate şi vor servi drept imbold pentru renaşterea culturii naţionale în spiritul valorilor democratice.

Preşedintele Uniunii Scriitorilor, acad. M. Cimpoi

Preşedintele Uniunii Teatrale, S. Grecu

Preşedintele Uniunii Cineaştilor, E. Sobor

Preşedintele Uniunii Compozitorilor, G. Ciobanu

Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, G. Jalbă

Preşedintele Uniunii Jurnaliştilor, V. Saharneanu